BİLECİK ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen Bilecik Şubesinin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereği 14.11.2021 Pazar günü saat 12.00 - 17.00 arasında Bilecik Kardelen Düğün salonları-Beyaz Salonda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 21.11.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlan olunur.

 

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divanın Oluşması

Divanın gündemi okuması ve oylanması

Seçim şeklinin belirlenmesi

Konuşmalar

Plaket Töreni

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası

Zorunlu Organların Seçimi (Saat 14.00-17.00 arası)

Dilek ve İstekler

Kapanış