BARTIN ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Şubemiz 7. Olağan Genel Kurulu 14.11.2021 Pazar günü 12:00’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Eğitim Merkezi salonunda toplanacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 21.11.2021 günü 12:00’da sendika binasında toplanılacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                     YÖNETİM KURULU

                                                                                                                                        

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divanın oluşması

4-Divanın gündemi okuması ve oylaması

5-Seçim şeklinin belirlenmesi

6-Konuşmalar

7-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

8-Denetleme Kurulu raporunun okunması

9-Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

10-Zorunlu organların seçimi

11-Dilek ve istekler

12-Kapanış