ELAZIĞ ŞUBEMİZ “KADININ ÇALIŞMA HAYATINDA GENEL DURUMU VE GELECEĞİ” KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ.

Elazığ Şubesi ile Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümü ortaklaşa çalıştay yaptı.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümü ile Elazığ Şubemiz tarafından koordine edilen ve farklı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Avrupa Birliği Sivil Düşün programı "Sendikasız Kadın, Kadınsız Sendika Olmaz" başlıklı proje kapsamında "Kadının Çalışma Hayatında Genel Durumu ve Geleceği" temalı çalıştay yapıldı. Proje ortağı Türk Eğitim-Sen Elazığ Şubesini temsilen Şube Başkanı Talat Efe ve Şube Başkanı Şube Başkanı Abdullah Büyük katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Elazığ Şube Başkanı Talat Efe yaptı. Talat Efe Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in sendikalaşma süreci, sendikamızın amaçları, vizyonu ve sendikalaşma istatistiki bilgileri konusunda bilgiler verdi. Sendikalaşma sürecinde kadının çalışma hayatındaki ve sendikalardaki yeri konularında açıklamalarda bulundu.

Ardından sırasıyla Doç. Dr. Hasan Uzun başkanlığında Mimar Sinan toplantı salonunda Türkiye’de çalışma hayatında kadının genel değerlendirilmesi ve Türkiye’de sendikalarda ve sivil toplum örgütlerinde kadın konularında değerlendirmeler yapıldı

Yusuf Has Hacip toplantı salonunda Dr. Hatice Gökçe Demirel başkanlığında Türkiye’de çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılık ve Türkiye’de çalışma hayatında kadının hukuksal durumu ve sosyal güvenlik konularında değerlendirmeler yapıldı.

Kaşgarlı Mahmut toplantı salonunda Öğretim Görevlisi Gökhan Topal başkanlığında Türkiye’de toplumsal alanda sosyo-kültürel yönden kadın konuları işlenerek değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda işlenen tüm konular değerlendirildikten sonra rapor halinde kamuoyuna sunulacaktır.