ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN, NÖBET ÜCRETLERİ DE ARTIRIMLI ÖDENMELİDİR

Bilindiği üzere özel eğitim okullarında veya özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim branşı öğretmenlerinin ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenmektedir. Bu öğretmenlerimizin normal ek ders ücretleri gibi tutacakları nöbet görevine binaen ödenecek ek ders ücretlerinin de %25 artırımlı ödenmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders ve konferans ücretleri” başlıklı 176. maddesinde “Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında  görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.” hükmüne yer verilmiş olup madde hükmü uyarınca özel eğitim sınıfı/branşı öğretmenlerine ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenecektir. Özel eğitim sınıfı/branşı öğretmenlerine ödenecek ek ders ücretinde ders okutma veya nöbet tutma gibi bir ayrıma gidilmediğinden nöbet görevi için ödenecek olan ek ders ücretinin de kanun gereği %25 fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir. Lakin, özel eğitim öğretmenlerinin nöbet görevlerini, diğer öğretmenlerden farklı olarak öğrencilerinin yanında sınıfta geçirdikleri de unutulmamalıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda özel eğitim sınıfı/branşı öğretmenlerine tutacakları nöbet görevine karşılık ödenecek ek ders ücretinin de %25 fazlasıyla ödenmesi konusunda Valiliklere talimat verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.